Vizyon - Misyon

VİZYON - MİSYON

Vizyon

Yükseköğretimde yer alan hedefler doğrultusunda görevini başarıyla yerine getiren, eğitimde ve bilimsel araştırmalarda uluslararası standartlarda başarılı olup bu başarıyı sürdürebilen, böylelikle de Lisans ve Lisansüstü eğitimde tercih edilen,  bilgi ve değer üretebilen, referans gösterilen bir fakülte olmak.

Misyon

Araştırma ve geliştirme yetenekleri gelişmiş, muhakeme yeteğine sahip, nitelikli bilgi ve değer üreten, üst düzey mesleki eğitime sahip, sosyal ilişkiler ve iletişimde güçlü, ülkesine ve insanlığa yararlı, toplumsal değerlere duyarlı, etkin ve düzenli çalışmayı bilen, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, çevresine saygılı, dinamik, katılımcı, alanında uzmanlaşmış öğrenci ve akademisyenler yetiştirmek.