Tarihçe

TARİHÇE ve GENEL BİLGİ

 

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi; 1978-1979 Eğitim-Öğretim yılında, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olarak  İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesi adıyla açılmış, daha sonra 1982 yılında 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilerek kabulüne dair Kanun'la, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur.

11 Şubat 2011 tarih ve 2010/1371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen-Edebiyat Fakülteleri birbirinden ayrılmış ve Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. Edebiyat Fakültesinde Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Alman Dili ve ;Edebiyatı Anabilim Dalı), Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Felsefe, Mütercim-Tercümanlık, Psikoloji, Rus Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halkbilimi bölümleri bulunmaktadır.

Fakültenin eğitim süresi 4 yıl olup, eğitim dili Türkçedir. Fakülte bölümlerinde akreditasyon ve çift dal-yan dal çalışmaları da sürdürülmektedir.

Fakülte binası kampüs içindeki idari bina ve eğitim-öğretim binası olmak üzere birbirleriyle bağlantılı iki bloktan meydana gelmiştir.

Ayrıca, 2010-2011 öğretim yılından itibaren mezun olan öğrencilerimize pedagojik formasyon sertifika programı uygulanmaktadır.