SURİYELİ SIĞINMACILAR PANELİ 13 HAZİRAN 2013
17 Haziran 2013 15:09

“Suriyeli Sığınmacılar Edebiyat Fakültesi Sorumluluk Projesi

Psikolojik-Sosyolojik-Tarihi Bakış” Paneli

 

  13 Haziran 2013 tarihinde saat 14.00’te Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 75. Yıl Konferans Salonunda “Suriyeli Sığınmacılar: Edebiyat Fakültesi Sorumluluk Projesi Psikolojik-Sosyolojik-Tarihi Bakış” paneli düzenlenmiştir.

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Altan Çetin’in oturum başkanlığını üstlendiği panele Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Okur, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Psikoloji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Demirbaş, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdal Aksoy, Tarih Bölümü Arş. Gör. Nasrullah Uzman konuşmacı olarak katıldı.

                                                                             

 

 

 Prof. Dr. Altan Çetin’in Türkiye-Suriye ilişkileri ve Türk dış politikası hakkında yaptığı açılış konuşmasından sonra söz alan Doç. Dr. Mehmet Akif Okur, Türkiye-Suriye ilişkileri; uluslararası kamuoyunun Suriye’ye bakış açısı ve yaşanan olaylar kapsamında Suriye’deki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Anadolu coğrafyasının “merhamet coğrafyası” olduğunun altını çizen Doç. Dr. Okur, “sığınmacı” sorunun devam etmesi durumunda Türkiye’nin karşılaşabileceği olası durumlara dikkat çekti.

Arş. Gör. Nasrullah Uzman, Türkiye’nin mülteci ve sığınmacı politikalarını belirleyen ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler; Türkiye’deki sığınma kampları; sığınma kamplarının kapasitesi; sağlık, eğitim, ulaşım vs. gibi hususlarda sığınmacılara sağlanan imkânlar ve sığınmacılara yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi. Arş. Gör. Nasrullah Uzman Türkiye’deki Suriyelilerin “mülteci” değil; “sığınmacı” statüsünde bulunduğunu kaydettikten sonra 13 Haziran 2013 tarihine kadar Türkiye’ye toplam 324.290 Suriyeli sığınmacı geldiğini; bunlardan 124.199’unun Suriye’ye geri döndüğünü; ancak 13 Haziran 2013 tarihi itibariyle Türkiye’deki Barınma merkezlerinde 200.091 Suriyeli sığınmacı bulunduğunu kaydetti. Hali hazırda Türkiye’de 10 ayrı ilde toplam 20 barınma merkezinin bulunduğunu belirttikten sonra tek tek bu barınma merkezleri hakkında bilgi verdi ve Türkiye’deki 200.091 Suriyeli sığınmacının 29.626 çadırda ve 10.396 konteynerde barındığını belirtti. Suriyeli sığınmacılar için AFAD’ın 7 Haziran 2013 tarihine kadar 1.011.038.624,31 TL harcadığını kaydeden Arş. Gör. Uzman Suriyeli Sığınmacılara sağlanan eğitim, sağlık vs. gibi imkânlara dair güncel rakamlarla birlikte detaylı bilgiler verdi.

 

                                                 

 Yrd. Doç. Dr. Erdal Aksoy, mülteci ve iltica kavramlarını sosyolojik açıdan değerlendirdikten sonra Suriyeli sığınmacıları sosyolojik açıdan örnekleme yöntemiyle değerlendirdi ve Suriyeli sığınmacıların karşılaştıkları sorunları belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Hatice Demirbaş, dünya genelinde yaşanan mültecilik olaylarına atıfta bulunarak Suriyeli sığınmacıları psikolojik açıdan değerlendirdi ve Suriyeli sığınmacılara nasıl destek verilebileceği hususlarında önerilerde bulundu.

Panel’e Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Nihat Yazılıtaş ve Yrd. Doç. Dr. Gülcan Çolak Bostancı; Türk Kızılay’ı Uluslararası Programlar Müdürlüğü’nden Hakkı Ersoy ve Tuğba Deniz; Jandarma Genel Komutanlığı Genel Planlama Prensip Başkanlığı’ndan Cevdet Polat; Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanı Alb. Bedrettin Kotuk; Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Bnb. Aydın İmre; Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Kd. Bşvç. Ender Arıca; Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanı Yardımcısı Dr. Ali Dikici; Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Doç. Dr. Halil Akbaş; Sahil Güvenlik Komutanlığı Narkotik Kısım Amiri Bnb. Tayfun Sargın; Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

 

                                                 

 Panel sonunda; Hakkı Ersoy Kızılay’ın Suriye konusunda yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verirken; Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ve Emniyet Genel misafirler Paneli değerlendirdiler. Suriyeli Sığınmacılar hususunda kurumlarının yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi vererek katkıda bulundular

 

                                           

 Ardından Prof. Dr. Altan Çetin Türkiye’nin Suriye politikası ve Suriyeli sığınmacıların durumu genel bir değerlendirme yaptı ve Suriyeli Sığınmacılar Panelinin sonuç bildirisini okudu. Sonuç bildirisinde şu başlıkların ön plana çıktığı görüldü:

 • Suriye’de kalanlara insani yardım çalışmaları artırılmalıdır.
 • Türkiye'de bulunan sığınmacıların karşılaştıkları problemler çözümlenmelidir.
 • Valilik ve Belediyeler çözüm noktasında daha aktif rol oynamalı ve sürdürülebilir yardım planı ile STK ve diğer kamu kurumları ile gerekli ilişki sağlamlaştırılmalıdır.
 • Evlerde yaşayan sığınmacıların gıda, sağlık ve eğitim problemlerine düzenli projeler kapsamında çözümler üretilmelidir.
 • Sınır bir an evvel tam olarak kontrol altına alınmalıdır.
 • Sığınmacılarla yerel halkın çatışmasına, karşı karşıya gelmesine fırsat verilmemedir.
 • Sığınmacıların kendi geçimlerini sağlayabilmeleri için ekonomik donanımı kazanmaları sağlamalıdır.
 • Özellikle sağlık konusundaki sorunlara yönelik kalıcı çözümler üretilmelidir.
 • Tuvalet, banyo ve temiz sudan yoksun olanların sorunları çözülmelidir.
 • Havaların ısınması ile birlikte özellikle çocuklarda bulaşıcı hastalık, bitlenme ve uyuz vakalarına karşı tedbir alınmalıdır.
 • “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” bir an önce yürürlüğe konulmalıdır.

 Suriyeli Sığınmacılar Edebiyat Fakültesi Sorumluluk Projesi Psikolojik-Sosyolojik-Tarihi Bakış paneli katılımcılara plaket verilmesi ile son buldu.