Kurullar

 

Fakülte Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. İlhami DURMUŞ 

                           Prof.Dr. Veli URHAN 

                        Prof. Dr. Konuralp ERCİLASUN

                        Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK

Prof. Dr. Ayten ER 

Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU

Prof. Dr. M.Öcal OĞUZ

Prof. Dr. Ayla KAŞOĞLU

Prof. Dr. Süleyman Yücel ŞENYURT

Prof. Dr. Halit ÇAL

Prof. Dr. Suna AĞILDERE

Doç. Dr. Hatice DEMİRBAŞ

Prof. Dr. Serdar SAĞLAM   

Prof. Dr. Naciye YILDIZ

Prof. Dr. Salim KOCA

Prof. Dr.F. Ahsen TURAN

Doç. Dr. Ayşe Fatma EROL

Doç. Dr. Alper ALP

 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YILDIRIM

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. İlhami DURMUŞ 

Prof. Dr. M.Öcal OĞUZ

Prof. Dr. F. Hale ŞIVGIN 

Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU

Doç. Dr. Habibe YAZICI ERSOY

Doç. Dr. Ayşe Fatma EROL

Yrd. Doç. Dr. Nesrin TEKİN 

 

 

Akademik Kriter Komisyonu

                     Prof. Dr. Salim KOCA

                     Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU

                     Prof. Dr. Naciye YILDIZ