Personel Formları

Öğretim Elemanları, Mazeret ve Yıllık İzin Formu

İdari Personele ait Yıllık ve Mazeret İzin Formu 

Öğretim Elemanı Yarıyıllık Ders Yükü Çizelgesi

Akademik Personel Görevlendirme Formu


Öğrenci İşleri Formları

DİPLOMA YERİNE GEÇER BELGE BAŞVURU FORMU

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE

MADDİ HATA DİLEKÇESİ

MAZERET SINAV DİLEKÇESİ

MUAFİYET TALEP FORMU

Not Düzeltme Formu

YÖKSİS Mezun Bilgisi Girişi Talep Formu

Fakültemiz Döner Sermaye hesabı üzerinden yapılan danışmanlık ve analizler için kullanılacak protokol örneği