Dekanlık

Dekan 

 
 
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı

Fakülte Sekreteri (v.)