Edebiyat Fakültesinin temel amacı bilim adamı ve araştırmacı yetiştirmektir. Bu amaçla mezunlar yüksek lisans ve doktoralarını tamamladıktan sonra  üniversitelere öğretim üyesi olarak gidebilecekleri gibi, Gazi Üniversitesi bünyesinde bulunan Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tezsiz yüksek lisans yaparak öğretmen olabilirler ya da  kamu veya özel sektör Araştırma-Geliştirme laboratuvarlarında araştırmacı olarak çalışabilirler.
Arkeololoji Bölümü Mezunları : Kültür Bakanlığı, çeşitli müzeler ve devlet kurumlarında arkeolog olarak çalışabilirler.
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Mezunları : Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezun olan öğrenciler, Formasyon eğitimi aldıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmenlik, üniversitelerde okutmanlık, yüksek lisans programına devam etmeleri halinde ise üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak istihdam edilebilmektedirler. Buna ek olarak, bölüm mezunları mütercim tercümanlık ve yabancı dil gerektiren her türlü kurumda (devlet ve özel) çalışabilmektedirler.
Türk Halkbilimi Bölümü Mezunları : Mezunlar özel ve devlete ait eğitim kurumlarında halkbilimi öğretmenliği, medyada program yapımcılığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde uzman ve folklor araştırmacı, turizm alanında kültürel animasyon tasarımcılığı gibi alanlarda çalışabilirler.
Sosyoloji Bölümü Mezunları : DPT, TUİK, Aile Araştırma Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediyeler, bankalar, reklamcılık, pazarlama ve araştırma şirketleri, Sivil Toplum Kuruluşları, medya kuruluşları ve halkla ilişkiler alanlarında çalışabilmektedirler.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları : Kültür Bakanlığı’nda, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte, TRT’nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler.
Tarih Bölümü Mezunları : Mezunlar kamu sektöründe başta öğretmenlik olmak üzere çeşitli görevler alabilmektedirler. TBMM, Devlet Arşivleri, TTK, TİKA gibi kurumlar, özel okullar ve dershaneler istihdam alanlarıdır.
Sanat Tarihi Bölümü Mezunları : Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, çeşitli müzelerde  ve Milli Saraylarda çalışabilirler. Ayrıca, profesyonel turizm rehberi olarak da görev yapabilmektedirler.
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları : Bakanlıklarda, arşivlerde uzman olarak çalışabilmekte, kamuda ve özel sektörde tercüman olarak görev alabilmektedirler.
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Mezunları : Atatürk Kültür Merkezi ve TDK’de uzmanlık ve uzman yardımcılığı ile TRT’de ve Kültür Bakanlığında görev alabilmektedirler.  Ayrıca; Türk Cumhuriyetleri’nde bulunan üniversitelerde ve çeşitli finansal kuruluşlarda görev alabilmektedirler.
Felsefe Bölümü Mezunları : Lisansüstü çalışmalar yapabilirler. Ayrıca, öğretmenlik formasyonu alarak devlet okulları ve özel okullarda öğretmenlik yapabilirler.