Bölüm Başkanlıkları

Arkeoloji Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Süleyman Yücel ŞENYURT

Başkan Yardımcıları

Öğr.Gör.Dr.Atakan AKÇAY

Anabilim Dalı Başkanlıkları

Anabilim Dalı Başkanları

Klasik Arkeoloji

Prof.Dr.Ayşe Emel ERTEN

Prohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Prof.Dr.Süleyman Yücel ŞENYURT

Tarih Öncesi Arkeoloji

Doç.Dr.Okşan BAŞOĞLU

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.M.Fatih KİRİŞÇİOĞLU

Başkan Yardımcıları

Yrd.Doç.Dr.Veli Savaş YELOK

 

Doç. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU 

Anabilim Dalı Başkanlıkları

Anabilim Dalı Başkanları

Kuzey Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Prof. Dr. Zuhal YÜKSEL

Kuzey Doğu Türk  Lehçeleri ve Edebiyatları

Doç.Dr.Figen Güner DİLEK 

Güney Batı Lehçeleri ve Edebiyatları

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin YILDIRIM

Güney Doğu Lehçeleri ve Edebiyatları

Yrd.Doç.Dr.Veli Savaş YELOK

Çuvaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Doç. Dr. Feyzi ERSOY

   

Felsefe Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Veli URHAN 

Başkan Yardımcıları

Yrd.Doç.Dr. Sengün Meltem ACAR KESKİN

   

Tarih Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Konuralp ERCİLASUN 

Başkan Yardımcıları

 

 

Yrd. Doç. Dr. Nasrullah UZMAN

   

Anabilim Dalı Başkanlıkları

Anabilim Dalı Başkanları

Eskiçağ Tarihi

Prof. Dr. İlhami DURMUŞ

Ortaçağ Tarihi

 Prof. Dr. Salim KOCA 

Yeniçağ Tarihi

Prof. Dr. Ahmet GÜNEŞ

Yakınçağ Tarihi

Prof. Dr. Mustafa TURAN

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Prof. Dr. Konuralp ERCİLESUN 

Genel Türk Tarihi

Prof. Dr. Konuralp ERCİLASUN

   

Sanat Tarihi Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Halit ÇAL

Başkan Yardımcıları

Doç. Dr. Murat ÇERKEZ

 

Yrd.doç.Dr.Muhammet GÖRÜR

Anabilim Dalı Başkanlıkları

Anabilim Dalı Başkanları

Türk ve İslam Sanatı 

Prof. Dr.Halit ÇAL

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanatlar

Prof. Dr.Gül TUNÇEL

   

Türk Dili Edebiyat Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İ. Hakkı AKSOYAK

Başkan Yardımcıları

Doç. Dr. Fatih SAKALLI

 

Yrd. Doç. Dr. Murat ERSÖZ

   

Anabilim Dalı Başkanlıkları

Anabilim Dalı Başkanları

Eski Türk Edebiyatı

Prof. Dr. İ. Hakkı AKSOYAK

Yeni Türk Dili 

Prof. Dr.Fatma ÖZKAN

Eski Türk Dili

Prof. Dr. Hülya ÇENGEL

Türk Halk Edebiyatı

Prof. Dr. İsa ÖZKAN

Yeni Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT
   

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof. Dr.Ayla Kaşoğlu

Başkan Yardımcıları

Yrd. Doç. Dr. Gamze ÖKSÜZ

   

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ayten ER

   
   

Anabilim Dalı Başkanlıkları

Anabilim Dalı Başkanları

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Doç. Dr. Selma ELYILDIRIM

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayten ER

Türk Halkbilimi Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ 

Başkan Yardımcıları

Doç.Dr.Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL

 

Yrd. Doç. Dr. Dilek TÜRLYILMAZ

   

Sosyoloji Bölümü

Bölüm Başkanı

Doç.Dr.Serdar SAĞLAM

Başkan Yardımcıları

Doç. Dr. Erdal AKSOY

   

Psikoloji Bölümü

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Hatice DEMİRBAŞ

Başkan Yardımcıları

 

Mütercim Tercümanlık Bölümü

 

Bölüm Başkanı 

Doç. Dr. Aslı Özlem TARAKÇIOĞLU 

         Başkan Yardımcıları

Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZCAN 

 

Yrd. Doç. Dr. Nesrin TEKİN

        Anabilim Dalı Başkanlıkları

Anabilim Dalı Başkanları

        Fransız Mütercim Tercümanlık  

Prof.Dr.Suna AĞILDERE

        İngilizce Mütercim Tercümanlık

Doç.Dr.Aslı Özlem TARAKÇIOĞLU

        Arapça Mütercim Tercümanlık

Doç.Dr. Muammer SARIKAYA 

        Çince Mütercim Tercümanlık 

Doç.Dr.Giray FİDAN