BAP Projeleri

TOPLANTI TARİHİ :20.11.2009

TOPLANTI NO        :11

KARAR NO : 07

 

           Fakültemız Uzmanlar Grubu üyelerı Ünıversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen projelerin ara-kesin rapor hazırlama ilkelerinin görülen lüzum üzerine yeniden  aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UZMANLIK GRUBU

KESİN ve ARA RAPOR HAZIRLAMA İLKELERİ

 

 

KESİN RAPOR HAZIRLAMA İLKELERİ

 

1.      Kesin rapor, proje bitiminden itibaren  en geç 3 ay içerisinde incelenmek üzere Bölüm Başkanlığı aracılığıyla Fakülte Uzmanlar Grubuna sunulur.

 

2.      Kesin rapor hazırlanırken;

 

a)     Rapor, Türkçe ve İngilizce başlık ile birlikte Türkçe, İngilizce özet ve anahtar kelimeleri, içindekiler listesini, eğer mevcut ise şekillerin ve tabloların listelerini içermelidir.

 

b)    Giriş, kuramsal kısım, deneysel kısım, sonuç, tartışma bölümleri ve kaynaklardan oluşmalıdır.

 

c)     Karton veya spiral cilt yapılmalıdır.

 

d)     Kapak sayfası hazırlanırken proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacıların adı soyadı, proje kodu-adı (Türkçe, İngilizce), proje başlama ve bitiş tarihi belirtilmelidir.

 

3.      Yönerge eki formlardan Form 4, 5 doldurulup kesin rapora eklenmelidir.

 

4.      Yüksek Lisans veya Doktora Tezleri kesin rapor olarak sunulamaz, ancak kesin rapor formatına uygun olarak düzenlendikten sonra sunulur.

 

5.     Kesin rapor, proje rapor dönemi olan Haziran-Aralık Dönemlerinde verilebileceği gibi yıl içerisinde de sunulabilir.

 

 

ARA RAPOR HAZIRLAMA İLKELERİ

 

1.      Ara rapor, her proje rapor dönemi olan Haziran-Aralık dönemlerinde sunulur. Ara rapor; yapılan çalışmalar (materyal-metot) bulunan sonuçlar ve bir sonraki dönem yapılması planlanan çalışmalar kısımlarından oluşmalı ve bu kısımlar ara raporda detaylı olarak sunulmalıdır.

 

2.     Ara rapor hazırlama dönemlerınde proje yürütücülerine ayrıca hatırlatma yapılmayacaktır. Çünkü Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Yönergesi’nde ara rapor dönemleri belirtilmiştir.

 

3 .     Yönerge eki formlardan Form 4, 5, 6’ doldurulup ara rapora eklenir.

 

4.     Formlarda proje bütçesinden yapılan harcamalar, bu dönemde alınan madde, malzeme ve cihazlar açıklamalı olarak belirtilir.